Clubinfo – Reglement

 • De trainer beslist in welke groep uw kind traint en speelt
 • De jeugdcoördinatoren zijn er voor sportieve raadgeving en eventuele sportieve problemen, deze zullen niet met de ouders of familie ingaan op discussies over opstellingen en trainingen
 • Moedig de spelers op een positieve manier aan en ga niet in discussie met de trainer en / of scheidsrechters in hun bijzijn.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de kinderen van zodra ze de kleedkamer betreden (± 45 min. voor de match) tot ze de kleedkamer verlaten (± 30 min. na de match) en niet daarvoor en niet daarna. Dus doe bij voorkeur begeleiding tot aan de kleedkamers.

Bij trainingen en thuiswedstrijden:

KINDEREN DIE AFGEZET WORDEN OP DE PARKING ZIJN NOG STEEDS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS EN DIT TOT DE KINDEREN DE KLEEDKAMER BETREDEN HEBBEN EN VAN ZODRA ZE DE KLEEDKAMER VERLATEN HEBBEN ZIJN ZE OPNIEUW DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS.

 Bij uitwedstrijden:

KINDEREN DIE AFGEZET WORDEN OP DE PARKING ZIJN NOG STEEDS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS EN DIT TOT DE KINDEREN MEEGAAN MET DE TRAINER OF AFGEVAARDIGDE EN VAN ZODRA ZE TERUG OP DE PARKING ZIJN IS DIT OPNIEUW DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS.

 • Bij slecht weer dienen de ouders of de kinderen zelf hun trainer op te bellen om te weten of de training of wedstrijd doorgaat indien geen communicatie van de trainer. Wacht tot een uur voor de wedstrijd of training om te informeren want trainers zijn meestal ook nog in het ongewisse tot een uur voor de wedstrijd of training
 • Indien uw kind niet kan komen trainen verwittig dan de trainer zodat de nodige afspraken kunnen gemaakt worden in verband met volgende training, wedstrijden ,enz.
 • Bij ongeval of doktersbezoek moet steeds een verzekeringsformulier dat door de trainer wordt meegegeven ingevuld worden en deftig en correct ingevuld terugbezorgd worden aan de trainer. Bij laattijdig, slecht of verkeerdelijk invullen kan de terugbetaling in het gedrang komen. Het formulier moet voorzien zijn van een klever van het ziekenfonds.
 • Bij wangedrag : Druggebruik, Vechtpartijen , Vandalisme , Racisme, enz zal FC Eendracht Kuurne na overleg met de ouders of voogd de betrokken speler(s) uit de club zetten en de gerechtelijke diensten op de hoogte brengen en zal de toegebrachte schade moeten worden vergoed door de ouders of voogd.
 • Indien een speler opgeroepen wordt voor een wedstrijd zal deze minimum ½ van de totale wedstrijdduur spelen behalve bij eventueel slecht gedrag kan de trainer beslissen de speler minder of niet op te stellen.
 • Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij en  materiaal.
 • Spelers die opgeroepen zijn voor de West-Vlaamse jeugdprospectie zijn verplicht daar op in te gaan of dienen een geldige reden te hebben voor het verzaken aan de deelname. Indien u dit niet doet zal de Belgische voetbalbond uw zoon of dochter een schorsing opleggen.